Pomaturitné štúdium – Stredná odborná škola polygrafická

Pomaturitné štúdium

Stredná odborná škola polygrafická ponúka dvojročné denné kvalifikačné pomaturitné štúdium v študijnom odbore Grafik digitálnych médií. Na toto pomaturitné štúdium sa môžu prihlásiť záujemcovia s úplným stredným odborným vzdelaním a získať odbornú kvalifikáciu v študijnom odbore Grafik digitálnych médií. Štúdium trvá dva roky a je organizované dennou formou. Ukončenie štúdia je realizované úspešným absolvovaním záverečnej pomaturitnej skúšky (druhej maturity).

Absolventi pomaturitného štúdia študijného odboru Grafik digitálnych médií si môžu nájsť svoje uplatnenie napríklad v reklamnej agentúre, grafickom, webdizajnérskom alebo interiérovom štúdiu, fotografickom ateliéri, prípadne ako grafik či webdizajnér na voľnej nohe...

Malý pásik

Pomaturitné štúdium podrobnejšie